Podmínky a postup rezervace

Rozdělení sezon


sezona hlavní: 01.06. - 30.9. (cena / den 2990 Kč)
sezona vedlejší: 1.10. - 31.5. (cena / den 2200 Kč)
Minimální doba pronájmu 3 dny


Rezervace volného termínu

V rezervačním kalendáři vyberte počáteční a konečné datum požadované rezervace. Vyplňte všechny registrační údaje potřebné k závaznému objednání.

 

Všeobecné podmínky

 • Je potřeba splnit tyto podmínky: minimální věk 22 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe, předložení platného řidičského průkazu, občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 • Nájemce souhlasí s pořízením kopie předložených dokladů. Nájemce je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce.

 

Platební podmínky

 • Po rezervaci obdrží zájemce mailem zálohovou fakturu, aby rezervace byla platná požadujeme po nájemci zaplacení 30% z celkové ceny jako blokaci termínu. Záloha je splatná do 5 pracovních dnů od rezervace,  po tuto dobu je pro Vás obytný automobil rezervován. Doplatek nájemného je nutné uhradit nejpozději 30 dní před převzetím vozu. V případě neuhrazení doplatku nájemného ve stanovený datum splatnosti je rezervace obytného auta zrušena a nájemci je účtován storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny.
 • Vratná kauce je splatná hotově při převzetí vozidla, nebo převodem na účet, platba musí být připsána na náš  účet minimálně 1 den před převzetím obytného vozu.

 

Storno poplatky

 • 30 a více dní před termínem: 10% z celkové částky nájemného
 • 15-30 dnů před termínem: 20% z celkové částky nájemného
 • 0-14 dnů před termínem: 30% z celkové částky nájemného

 

Havárie a poruchy

 • Nájemce je povinnen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.
 • Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.

 

Převzetí a vrácení vozidla

 • Vůz se přebírá ve stavu čistém, stejně tak se i vrací. Nádrž pohonných hmot nájemce vrací ve stejném stavu jako při převzetí (plná nádrž). Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje.
 • Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 500 Kč za vyprázdnění. Nájemce nesmí na pronajímatele spěchat při školení (při převzetí vozu) či při kontrole u vrácení vozu. (převzetí cca 30-60 min., vrácení 30 min.). Pracovní doba pro předání i vrácení vozů je: pondělí až pátek 8:00-17:00.
 • Vůz je vybaven lékarničkou a hasicím přístrojem, v případě použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
 • Obytný vůz pronajímatel předává včetně 1ks plné plynové lahve, plné nádrže pitné vody, chemie do toalety a toaletní papír, prázdné odpadní nádrže, doplnění provozních kapalin.
 • Rezervovaný obytný vůz bude připraven k předání v sjednaný den na adrese: Velkomoravská 3950/26A, Hodonín 69501

 

Pojištění

 • Vůz je a po celou dobu nájmu bude havarijně pojištěn. Spoluúčast pronajímatele činí 5%.
 • Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 5%spouúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit. Dojde-li k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost.pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do výše kauce bude vypořádaná z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce. Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy  pojistná událost je odškodněná v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav.

 

Dálniční známky

 • Základem je Česká roční dálniční známka.
Renault Obytné vozidlo Podmínky a postup rezervace
Prodáváme vozy značek
Renault Helios Dacia Helios